• Điều lệ Doanh nghiệp

 • Điều lệ Doanh nghiệp

 • Saturday, 10 March 2018, 09:17:06 PM
 • Tư vấn Điều lệ Doanh nghiệp:

   

  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông công ty;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban chuyên môn;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều phối Dự án;
  • Quy chế quản lý con dấu;
  • Nội quy lao động của công ty;
  • Nội quy công ty

  Cac văn bản nội bộ, văn bản quản trị khác…


  Civilaw là đơn vị chuyên tư vấn pháp luật với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật đầu tư: Hỗ trợ khách hàng thực hiện việc liên quan lĩnh vực doanh nghiệp trong và ngoài nước được khách hàng đánh giá cao.

  - Hỗ trợ thủ tục thành lập công ty: thực hiện các vấn đề thành lập mới,d dănng ký ngành nghề, thuế, điều lệ doanh nghiệp

  - Tư vấn luật đất đai: hỗ trợ các thủ tục mua bán, sang tên sổ đỏ nhà đất.

  - Tư vấn ly hôn: hỗ trợ việc ly hôn đơn phương, thuận tình và các vấn đề liên quan tranh chấp tài sản.

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®