• Điều kiện kết hôn với người nước ngoài

 • Điều kiện kết hôn với người nước ngoài

 • Saturday, 10 March 2018, 09:07:08 PM
 • Tại Điều 10 của Nghị định số 68/2002/NĐ- CPQuy định về điều kiện kết hôn:

  1.  Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; người nước ngoài còn phải tuân theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam về điều kiện kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn, nếu việc kết hôn được tiến hành trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

  2.  Trong việc kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam, trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân hoặc thường trú (đối với người không quốc tịch) về điều kiện kết hôn;  ngoài ra, còn phải tuân thueo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam về điều kiện kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn.

  3.  Điều 9 của Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam quy định về điều kiện kết hôn:

  a)  Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

  b)  Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

  c)  Việc kết hôn không thuộc trường hợp cấm kết hôn tại Điều 10 của Luật này.

  4. Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình quy định:  Những trường hợp cấm kết hôn:

  a)  Người đang có vợ hoặc chồng;

  b)  Người mất năng lực hành vi dân sự;

  c)  Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

  d)  Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

  e) Giữa những người cùng giới tính.

  Công chứngdịch vụ công chứngthủ tục công chứngvăn phòng công chứngSang tên sổ đỏ , dịch vụ kế toándịch vụ kế toán tại hải dương

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®