• Các quy định của pháp luật về lối đi chung

 • Các quy định của pháp luật về lối đi chung

 • Saturday, 10 March 2018, 09:06:46 PM
 • Quyền sử dụng bất động sản liền kề được quy định tại Điều 273 Bộ luật Dân sự 2005: “Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp thoát nước, cấp khí gas, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý nhưng phải đền bù nếu không có thỏa thuận khác”.

   

  Theo quy định tại Điều 275 Bộ luật Dân sự 2005 về quyền về lối đi qua bất động sản liền kề quy định:

  “1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thỏa thuận khác…

  2. Vị trí, giới hạn chiều dài, rộng, cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

  3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định của khoản 2 điều này mà không có đền bù.”

  Do đó, Bất động sản ở phía trong hoàn toàn có quyền mở lối đi qua bất động sản liền kề.

  Cần lưu ý thêm, nếu Bất động sản ở phía ngoài cho rằng lối đi này là của riêng họ thì họ phải có nghĩa vụ chứng minh và việc đền bù sẽ theo thỏa thuận hoặc theo quy định (trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 275 Bộ luật Dân sự 2005). Trong trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể đề nghị UBND cấp xã tiến hành hòa giải và giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Công chứng, dịch vụ công chứng, thủ tục công chứng, văn phòng công chứng, Sang tên sổ đỏ

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®