• Các loại thuế, phí khi chuyển nhượng nhà đất

 • các loại thuế, phí khi chuyển nhượng nhà đất

 • Saturday, 10 March 2018, 09:06:48 PM
 • Đối với người bán/chuyển nhượng:

   

  Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân thì người bán/chuyển nhượng là người có thu nhập chịu thuế do đó phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 2% giá trị của hợp đồng, giao dịch; nếu giá trị của hợp đồng giao dịch mà thấp hơn giá theo quy định của pháp luật đối với từng loại đất, khu giá đất, nhà của từng địa phương thì áp dụng theo giá của Khung giá đất, nhà của địa phương đó.

  Đối với người mua/nhận chuyển nhượng:

  Theo quy định của pháp luật về Lệ phí trước bạ sang tên thì người mua/nhận chuyển nhượng là người được ghi tên trước bạ trên giấy tờ nhà đất do đó người mua/nhận chuyển nhượng phải nộp một khoản lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị của hợp đồng, giao dịch; nếu giá trị của hợp đồng giao dịch mà thấp hơn giá theo quy định của pháp luật đối với từng loại đất, khu giá đất, nhà của từng địa phương thì áp dụng theo giá của Khung giá đất, nhà của địa phương đó.

  Ngoài ra người mua, bán/chuyển nhượng còn phải nộp một khoản phí khác nữa là phí dịch vụ thẩm định nhà đất do Cơ quan đăng ký nhà đất của từng địa phương thu để phục vụ cho việc đăng ký biến động về quyền sử dụng đất. Mức thu này phụ thuộc vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của địa phương đó quyết định.

  Công chứng, dịch vụ công chứng, thủ tục công chứng, văn phòng công chứng, Sang tên sổ đỏ

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®