• Sở hữu nhà của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu nhà và đất ở Việt Nam không? Có quy định cụ thể nào không?

 • Saturday, 10 March 2018, 10:06:39 PM
 • Bạn Trần Thị Huyền (TVPL) có hỏi: Tôi là con một gia đình chỉ có mẹ tôi. Tôi sắp định cư ở nước ngoài. Mẹ tôi có tài sản là nhà và đất muốn để lại cho tôi thì bây giờ phải làm thế nào?

   

  Bạn và mẹ bạn làm Hợp đồng tặng cho nhà đất này và sau đó bạn làm thủ tục nộp thuế, sang tên trước bạ nhà đất này sang tên bạn.

  Hiện tại, bạn vẫn đang là người Việt Nam đang ở Việt Nam và bạn hoàn toàn có quyền sở hữu nhà đất này.

  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngay cả người Việt Nam đang đinh cư ở nước ngoài vẫn được sở hữu nhà và đất ở Việt Nam theo quy định dưới đây:

  Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai năm 2009 thì:

   Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

  a) Người có quốc tịch Việt Nam;

  b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

  2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

  Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

  2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này;

  b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

  c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

  d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  đ) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.”

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2009.

   

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®