• Chính sách nhập khẩu hàng hóa Nhật Bản

 • Friday, 20 July 2018, 04:03:57 PM
 • Nghị định đã quy định cụ thể về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định này.

  Theo đó, hàng hóa từ Nhật Bản đặc biệt là cặp chống gù JE Mart được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất VJEPA) phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Thứ nhất, thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này;

  Thứ hai, được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam;

  Thứ ba, được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công thương quy định;

  Thứ tư, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.  Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ, hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất VJEPA nếu thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định này và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu 

  Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ 1/9/2016. Cùng với đó là việc bãi bỏ Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2015-2019.

   

   

   

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®