• Quy định của pháp luật về Tội phạm cho vay lãi nặng

 • Quy định của pháp luật về Tội phạm cho vay lãi nặng

 • Saturday, 10 March 2018, 09:19:47 PM
 • 1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

  Bài viết liên quan:

  Dịch công chứng, dịch thuật công chứng, dịch công chứng hà nội, dịch công chứng tphcm, dịch vụ dịch thuật, dịch thuật hà nội, công ty dịch thuật

  2.  Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến ba năm.

  3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Theo quy định tại Điều 163 BLHS, tội cho vay lãi nặng phải thỏa mãn hai yếu tố:

  Thứ nhất, về mức lãi nặng: Theo quy định của BLHS, mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên mới bị coi là “lãi nặng”. Mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật được hiểu là: Mức lãi quy định tại khoản 1 Điều 476 Bộ Luật Dân sự 2005 về lãi suất thì lãi suất vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Ví dụ: Ngân hàng nhà nước quy định lãi suất cao nhất đối với cho vay tiền Việt Nam là 1%/tháng, lãi suất tối đa mà các bên có thể thỏa thuận là 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là 1,5%/tháng thì hành vi cho vay tiền với mức lãi trên 15%/tháng (gấp từ 10 lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép trở lên) sẽ bị coi là cho vay lãi nặng.

  Thứ hai, về dấu hiệu “có tính chất chuyên bóc lột”: dấu hiệu này hiện nay chưa được hướng dẫn, giải thích cụ thể. Tuy nhiên, có thể nhận thấy tính chất chuyên bóc lột của hành vi cho vay lãi nặng thể hiện ở chỗ: người phạm tội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng nhiều lần, hành vi mang tính chuyên nghiệp, người phạm tội lấy việc cho vay lãi nặng làm một nghề kiếm sống, lấy việc thu lãi (nặng) làm nguồn thu thường xuyên của mình. Thực chất, người phạm tội đã thực hiện hành vi kinh doanh tiền tệ trái pháp luật, lợi dụng việc cho vay thu lãi nặng để bóc lột người khác.

  Hành vi cho vay với lãi suất cao (như đã nêu trên) cũng chỉ bị coi là phạm tội cho vay lãi nặng khi hành vi đó có tính chất chuyên bóc lột.

  Nhiều vấn đề nảy sinh và bất cập:

  Cho vay lãi suất thấp hơn so với quy định của điều luật nhưng lại có tính chất chuyên bóc lột: Người cho vay với lãi suất chỉ cao hơn gấp 8 hoặc 9 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định với mục đích bóc lột người đi vay. Họ thực hiện hành vi cho vay lãi một cách chuyên nghiệp, thực hiện nhiều lần, cho vay tài sản có giá trị rất lớn (hàng trăm triệu đồng) hoặc thực tế đã thu lợi bất chính rất lớn (hàng chục triệu đồng) cũng không bị coi là phạm tội.

  Cho vay lãi suất cao hơn so với quy định của điều luật nhưng lại không có tính chất bóc lột:  Hành vi cho người khác vay với mức lãi suất cao hơn 10 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định nhưng không có tính chất bóc lột (người vay tự đề nghị mức lãi cao hoặc tài sản vay có giá trị không lớn…) thì cũng không bị coi là phạm tội.

   Vấn đề “ Thu lợi bất chính” được quy định tại khoản 2 Điều 163 BLHS. Việc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng đến mức nào thì được coi là “thu lợi bất chính lớn”? Vấn đề này hiện nay chưa được hướng dẫn. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng luật được thống nhất.

  Công chứngdịch vụ công chứngthủ tục công chứngvăn phòng công chứngSang tên sổ đỏ , dịch vụ kế toándịch vụ kế toán tại hải dương

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®