• Thông tư 19 về giá điện tăng từ 01 tháng 8

 • Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/07/2013 quy định về Giá bán điện theo đó Giá định chính thức thức tăng từ ngày 01/08/2013

 • Saturday, 10 March 2018, 09:49:39 PM
 • Giá bán điện bình quân

  Giá bán điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

  Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày

  Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (sau đây gọi là hình thức ba giá), như sau:

  1. Giờ bình thường

  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

  - Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

  - Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

  - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

  b) Ngày Chủ nhật

  Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

  2. Giờ cao điểm

  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

  - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

  - Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

  b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

  3. Giờ thấp điểm

  Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

  Hướng dẫn thực hiện giá bán điện

  1. Thời gian áp dụng biểu giá: từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

  2. Giá bán điện quy định trong Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  3. Hướng dẫn chi tiết thực hiện biểu giá được quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

   Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

  Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất như sau:

  STT

  Đối tượng áp dụng giá

  Giá bán điện
  (đồng/kWh)

  1

  Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

   

   

  a) Giờ bình thường

  1.277

   

  b) Giờ thấp điểm

  792

   

  c) Giờ cao điểm

  2.284

  2

  Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

   

   

  a) Giờ bình thường

  1.305

   

  b) Giờ thấp điểm

  822

   

  c) Giờ cao điểm

  2.376

  3

  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

   

   

  a) Giờ bình thường

  1.350

   

  b) Giờ thấp điểm

  852

   

  c) Giờ cao điểm

  2.449

  4

  Cấp điện áp dưới 6 kV

   

   

  a) Giờ bình thường

  1.406

   

  b) Giờ thấp điểm

  897

   

  c) Giờ cao điểm

  2.542

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt

  1. Giá bán lẻ điện bậc thang cho mục đích sinh hoạt như sau:

  STT

  Mức sử dụng của một hộ trong tháng

  Giá bán điện (đồng/kWh)

  1

  Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

  993

  2

  Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thông thường)

  1.418

  3

  Cho kWh từ 101 - 150

  1.622

  4

  Cho kWh từ 151 - 200

  2.044

  5

  Cho kWh từ 201 - 300

  2.210

  6

  Cho kWh từ 301 - 400

  2.361

  7

  Cho kWh từ 401 trở lên

  2.420

  2. Giá điện cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện.

  3. Biểu giá từ bậc thang thứ hai trở đi được áp dụng cho các hộ thông thường và cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có đăng ký cho sản lượng điện sử dụng từ kWh thứ 51 trở lên.

  4. Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước là: 1.997 đồng/kWh (giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT).

  Giá bán lẻ điện tại những nơi chưa có lưới điện quốc gia

  1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhưng không được ngoài mức giá trần và giá sàn được quy định như sau:

  a) Giá sàn: 2.263,27 đồng/kWh;

  b) Giá trần: 3.772,12 đồng/kWh.

  2. Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng Đề án giá bán lẻ điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh và phải xác định rõ lượng bù lỗ do bán điện cho sinh hoạt theo giá trần quy định nhưng thấp hơn giá đảm bảo kinh doanh được duyệt, gửi Sở Công Thương thẩm tra, báo cáo để gửi Cục Điều tiết điện lực có ý kiến bằng văn bản để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hàng năm.

  Công chứngdịch vụ công chứngthủ tục công chứngvăn phòng công chứngSang tên sổ đỏ , dịch vụ kế toándịch vụ kế toán tại hải dương

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®