• Ngày Sách Việt Nam

 • Ngày Sách Việt Nam

 • Sunday, 11 March 2018, 08:55:04 PM
 • Tại Điều 1 Quyết định 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định:

  Lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Như vậy Ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách Việt Nam.

  Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm:

  1. Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

  2. Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

  3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

  Liên kết: sang tên sổ đỏ | dịch vụ thu hồi nợ | Công chứng | thu tuc sang ten so do, tách sổ đỏ, tư vấn đầu tư, tư vấn luật đầu tư , văn phòng công chứng, dịch thuật, dịch thuật công chứng ,

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®