• Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

 • Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng Dịch vụ

 • Saturday, 10 March 2018, 09:48:15 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hanh phúc

   

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  (Số____/20…./BB-…..)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
  • Căn cứ Luật ,,,,,,,,,,,,,,,,,;
  • Căn cứ Kết quả thực hiện Hợp đồng ,,,,,, số ____20,,,,/HĐ-,,,,;

   

  Hôm nay, ngày …. tháng …… năm 20…………tại ……….., chúng tôi gồm:

  BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là “Bên A”)                                        

  Họ và tên

  : [---]

  Sinh năm

  : [---]

  CMND số

  : [---]

  Điện thoại

  : [---]

  HKTT

  : [---]

  Địa chỉ

  : [---]

  Email

  : [---]

  BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)          

  CÔNG TY……………………..

  Địa chỉ

  : ……………………….

  Đ.thoại

  : ………………..

  Fax

  : ………….

  Website

  : ……………………

  Email

  : l…………

  Đại diện

  :

  Chức vụ

  :

  Chúng tôi cùng nhau thanh lý Hợp đồng dịch vụ ……. với điều khoản như sau:

  1. Thanh lý Hợp đồng dịch vụ ………… số ____/20…../HĐ-………… được ký giữa các Bên ngày…./…./……..
  2. Bên B đã hoàn thành các công việc theo thỏa thuận và bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ cho Bên A như: …………………….và những giấy tờ tài liệu có liên quan khác.
  3. Các Bên đã hoàn thành các quyền và nghĩa vụ với nhau đồng thời chấm dứt toàn bộ các quyền và nghĩa vụ như thảo thuận tại hợp đồng nêu trên.

  Biên bản kết thúc vào hồi……..h cùng ngày, đã được các Bên đọc, nghe đọc và nhất trí ký tên dưới đây, Biên bản lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./..

  BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ

  BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

  Công chứngdịch vụ công chứngthủ tục công chứngvăn phòng công chứngSang tên sổ đỏ , dịch vụ kế toándịch vụ kế toán tại hải dương

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®